Rehabilitació d’un edifici catalogat, Barri de Sant Pere - Santa Caterina - La Ribera, Barcelona

Click to enlarge image 1.jpg Click to enlarge image 2.jpg Click to enlarge image 3.jpg

Rehabilitació d’un edifici catalogat. L’edifici presentava patologíes greus en la façana posterior i afegits extemporals. Tota l’actuació és realitza amb materials i tècniques tradicionals.  

  • Client: Privat
  • Data: 2016
AyestaDaban