Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació S.A. (INTECO), León

Click to enlarge image 1.jpg Click to enlarge image 2.jpg Click to enlarge image 3.jpg Click to enlarge image 4.jpg Click to enlarge image 5.jpg Click to enlarge image 6.jpg Click to enlarge image 7.jpg Click to enlarge image 9.jpg Click to enlarge image 10.jpg Click to enlarge image 11.jpg Click to enlarge image 12.jpg

La seu central de l’empresa INTECO és un equipament en contrast amb un entorn d’habitatges plurifamiliars, la proposta estableix una nova relació amb l’entramat urbà i es vincula amb el gran espai públic obert. 

  • Client: Instituto Nacional Tecnológico de la Comunicación
  • Pres. aprox: 16.500.000€
  • Superfície: 10.090m²
  • Concurs: Primer premi 2006
  • Data: 2008
AyestaDaban