Reforma i ampliació de l'edifici CUB, Esplugues de Llobregat

Click to enlarge image 1.jpg Click to enlarge image 2.jpg Click to enlarge image 3.jpg Click to enlarge image 4.jpg Click to enlarge image 5.jpg Click to enlarge image 7.jpg Click to enlarge image 8.jpg Click to enlarge image 9.jpg Click to enlarge image 10.jpg

Rehabilitació de l’edifici existent per encabir-hi els cursos de batxillerat de l’Escola Garbí d’Esplugues de Llobregat.  La reforma inclou l’adaptació de l’edifici a la normativa, les necessitats funcionals de l’escola i disposa d’un espai d’àgora que serveix com a punt de trobada. 

  • Client: Fundació Escoles Garbí
  • Superfície: 1.590m²
  • Data: 2013
AyestaDaban