Nova Escola de Música i Dança, Ciutadella

Click to enlarge image 1.jpg Click to enlarge image 2.jpg Click to enlarge image 3.jpg Click to enlarge image 4.jpg Click to enlarge image 5.jpg Click to enlarge image 6.jpg Click to enlarge image 7.jpg Click to enlarge image 8.jpg

La proposta dóna resposta a la complexitat geomètrica del solar i proporciona a l’escola una gran quantitat de llum natural.  Es formarà una façana principal de cara a la plaça que posa ordre a les alineacions irregulars del seu entorn i es crearà un pati interior com a continuïtat de l’interior de l’illa. 

  • Client: Ajuntament de Ciutadella 
  • Superfície: 2.100 m²
  • En col·laboració amb: Jose Francisco Bergua
AyestaDaban