Remodelació arquitectònica de la Plaça de Toros de Palència.

Click to enlarge image 1.jpg Click to enlarge image 2.jpg Click to enlarge image 3.jpg Click to enlarge image 4.jpg Click to enlarge image 5.jpg Click to enlarge image 6.jpg Click to enlarge image 7.jpg Click to enlarge image Sin ttulo-21.jpg

La renovació de la plaça planteja el repte de la transformació en plaça polivalent sense alterar significativament la seva relació urbana. Tracte de mantenir conceptualment els valors de la plaça de toros i proposa el cobriment i un tancament exterior amb gelosia evitant imatges compactes. Els annexes construïts es plantegen d’un acabant diferent per tal de diferenciar-los. 

  • Client: Diputació de Palencia
  • Superfície: 19.345 m²
  • En col·laboració amb: Jose Francisco Bergua
  • Concurs: Primer premi 2009
AyestaDaban