CEIP i aparcament al carrer Bailén, Barcelona

Click to enlarge image 1.jpg Click to enlarge image 2.jpg Click to enlarge image 3.jpg

L’edifici delimita el barri de l’Eixample amb el barri de Gràcia, les façanes busquen donar continuïtat al barri el qual delimiten. La façana al carrer Bailén cerca la integració amb l’alineació de façana i també un ordre vertical i horitzontal en les obertures. En canvi la que delimita amb Gràcia és diversa i canviant en alçada i fondària.  

  • Client: BIMSA
  • Superfície: 7.750 m²
AyestaDaban