Reforma habitatge unifamiliar, Alella

Rehabilitació integral d'un habitatge unifamiliar. La reordenació d'espais interiors permet aprofitar al màxim el volum de la construcció existent i la reordenació de les instal·lacions permet un estalvi energètic important.

  • Client: Privat
  • Superfície: 450 m2
  • Data: 2006

AyestaDaban